Bảng giá

STT SẢN PHẨM CHẤT LIỆU GÓI DỊCH VỤ NOMAL MEDIUM VIP DEEP -CARE 1 GIÀY DA TRƠN, GIÀY NAM,NỮ, SANDAL QUY TRÌNH GIÁ QUY TRÌNH GIÁ QUY TRÌNH GIÁ QUY TRÌNH GIÁ Vệ sinh làm sạch 30,000 Vệ sinh làm sạch 45,000 Vệ sinh làm sạch 65,000 Vệ sinh làm sạch 95,000 Xi bóng Kem…