STTSẢN PHẨM CHẤT LIỆU GÓI DỊCH VỤ
NOMALMEDIUMVIPDEEP -CARE
1GIÀYDA TRƠN, GIÀY NAM,NỮ, SANDALQUY TRÌNH GIÁQUY TRÌNH GIÁQUY TRÌNH GIÁQUY TRÌNH GIÁ
Vệ sinh làm sạch30,000Vệ sinh làm sạch45,000Vệ sinh làm sạch65,000Vệ sinh làm sạch95,000
Xi bóngKem dưỡng màuKem dưỡng màuKem dưỡng phục hồi da
Xi bóngXi bóng 2 lầnKem dưỡng màu
Xi bóng
Dưỡng đế giày
DA SÁP- NUBUCKVệ sinh, làm sạch45,000Vệ sinh, làm sạch70,000Vệ sinh, làm sạch100,000
       Xịt dưỡngXịt dưỡng  daXịt dưỡng  da
Vệ sinh đếXịt chống thấm nướcXịt chống thấm nước
Xịt phục hồi giữ màu
VẢI SỢI TỔNG HỢP, SNACKERVệ sinh làm sạch30000Xệ sinh, làm sạch45,000
Xịt dưỡngXịt dưỡng
Xịt chống thấm nước
2TÚI DA DA THUỘC SIZE 15-35CMVệ sinh làm sạch#####Vệ sinh làm sạch130,000Vệ sinh làm sạch160,000
Xi túiKem dưỡngKem dưỡng + kem phục hồi
Xi túiXi túi
DA THUỘC SIZE 35-50CMVệ sinh làm sạch140000Vệ sinh làm sạch170000Vệ sinh làm sạch220,000
Xi túiKem dưỡngKem dưỡng + kem phục hồi
Xi túiXi túi
DA THUỘC SIZE TRÊN 50CMVệ sinh làm sạch#####Vệ sinh làm sạch210,000Vệ sinh làm sạch300,000
Xi túiKem dưỡngKem dưỡng + kem phục hồi
Xi túiXi túi
3ÁO DA ( QUẦN DA ) DA THUỘCVệ sinh làm sạch#####Vệ sinh làm sạch250,000
Xi bóngKem dưỡng
Xi bóng
4DÂY LƯNG, VÍ, DÂY ĐỒNG HỒDA THUỘCVệ sinh làm sạch30,000
Kem dưỡng
Xi bóng
5SOFA NỘI THẤTDA THUỘCVệ sinh làm sạch550k/m3
Kem dưỡng + kem phục hồi
Xi bóng
6QUẦN ÁO GIÁP DA NGUYÊN BỘDA THUỘCVệ sinh làm sạch#####Vệ sinh làm sạch700,000
Kem dưỡng + kem phục hồiKem dưỡng + kem phục hồi
Xi bóngXi bóng